Publicaties

Jaarverslagen

U kunt hieronder de jaarverslagen in PDF format downloaden:
 

Jaarverslag 2018

 

Nieuws

Persbericht Jaarverslag 2018

Download het persbericht hier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Persbericht Jaarverslag 2017

Download het persbericht hier

 


 

Hieronder vindt u samenvattingen van onlangs uitgebrachte rapporten:

Samenvatting

23 januari 2019

Een burger uit de gemeente Noord-Beveland maakt zich zorgen over de integriteit onder raadsleden in zijn gemeente. Hij meent dat er sprake is van een belangenverstrengeling. Hij schrijft hierover een brief aan de burgemeester en publiceert hierover een stuk op zijn website. De burgemeester neemt hierop contact op met verzoeker. De gemeentegriffier luistert via de speakerstand op de telefoon mee met het gesprek. Het telefoongesprek loopt voor zowel de burgemeester als verzoeker niet prettig en vormt voor verzoeker aanleiding om een klacht bij de gemeente in te dienen. De gemeente verklaart zijn klacht ongegrond. Meneer verzoekt daarna de Ombudsman zijn klacht te behandelen.

De Ombudsman hoort beide partijen tijdens een hoorzitting waar blijkt dat verzoeker en de burgemeester het oneens zijn over de wijze waarop het telefoongesprek verliep en welke woorden beide partijen gebruikte. De Ombudsman was niet bij het gesprek aanwezig en heeft ook geen mogelijkheid om het gesprek terug te luisteren. Hij kan zich daarom geen oordeel vormen over de vraag of de burgemeester tijdens het gesprek probeerde escalatie te voorkomen of te beperken. In dat kader vindt de Ombudsman het echt een gemis en gebrek in de interne klachtenprocedure van de gemeente dat de griffier, die bij het bewuste telefoongesprek aanwezig was, niet (ook) gehoord is door de gemeentelijke klachtencommissie. De Ombudsman stelt niettemin dat vast dat beide partijen bevestigen dat de burgemeester aan verzoeker de vraag stelde hoe verzoeker zijn eigen integriteit beoordeelt. De burgemeester stelt dat hij aan de burger vroeg: “Vindt u zelf dat u integer hebt gehandeld?”. De burger geeft een afwijkende versie van deze vraag. De burgemeester legt uit dat hij bedoelde te vragen: “Bent u er wel zeker van dat de feiten, die u mij voorlegt, wel kloppen?”

De woordkeuze van de burgemeester acht de Ombudsman in het licht van de behoorlijkheidsnorm de-escalatie[1] onzorgvuldig gekozen omdat de vraag niet de lading dekt van de uitleg die de burgemeester tijdens de hoorzitting gaf. Het staat de burgemeester vrij om vraagtekens te plaatsen bij de nauwkeurigheid van een feitenonderzoek. De Ombudsman acht het woord ‘integriteit’ in dit verband echter niet toepasselijk omdat hiermee al een zeker standpunt lijkt te worden ingenomen over het antwoord op de vraag. Integriteit is een moreel beladen onderwerp. Discussies over integriteit – en mogelijke aantasting hiervan- dienen gevoerd te worden met grote zorgvuldigheid. De Ombudsman acht dit gegeven van toepassing voor beide partijen. Ook voor burgers die een vermeende aantasting van integriteit in het openbaar bestuur aan de kaak stellen, geldt dat een beschuldiging met de meeste zorgvuldigheid moet worden omgeven.

De Ombudsman houdt er in zijn oordeel rekening mee dat verzoeker het telefoongesprek zelf beëindigde. Dit ontnam de burgemeester een kans om een verdere toelichting te geven op zijn boodschap. Niettemin acht de Ombudsman gebruik van het woord ‘integriteit’ onzorgvuldig, ook al is dat niet bij wijze van stelling maar in een vraag gehanteerd.

 


 

[1] Zie de behoorlijkheidsnormen op www.nationaleombudsman.nl