Wie zijn wij?

De Zeeuwse Ombudsman is onafhankelijk en helpt u als er problemen zijn tussen u en de Zeeuwse gemeenten of de samenwerkingsverbanden van deze gemeenten. Een overzicht van de instellingen waarover u bij ons kunt klagen vindt u hieronder:

Overzicht aangesloten Instellingen

De Zeeuwse Ombudsman wordt ondersteund door de secretaris. Als u contact met ons opneemt dan zult u in contact komen met de secretaris. 

 

mr. drs. G.W. van der Brugge - voorzitter ombudscommissie

mr. drs.  G.W. (Gertjan) van der Brugge

Zeeuwse Ombudsman
Andere functies:
vrijgevestigd adviseur, geassocieerd adviseur

bij enkele adviesbureaus
lid Raad van Commissarissen Rabobank ZVL
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

lid Raad van Toezicht Alpha Scholengroep
lid Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

lid Landelijke Commissie van BFO

lid Geschillencommissie CAO Voortgezet Onderwijs
juridisch adviseur Protestant Regionaal College voor Behandeling Bezwaren en Geschillen in ZLD

mr. Linda Flipse-Blomme - lid ombudscommissie

mr. drs. J. (Johanneke) Bosschaart-van Heukelom

Secretaris  en substituut Zeeuwse Ombudsman

Andere functie:
Bestuurslid Vereniging voor Klachtrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.M. (Rens) Klaasse

Plaatsvervangend secretaris
Andere functie:
adjunct-secretaris Vereniging van Zeeuwse Gemeenten