Wie zijn wij?

De Zeeuwse Ombudsman is onafhankelijk en helpt u als er problemen zijn tussen u en de Zeeuwse gemeenten of de samenwerkingsverbanden van deze gemeenten. Een overzicht van de instellingen waarover u bij ons kunt klagen vindt u hieronder:

Overzicht aangesloten Instellingen

De Zeeuwse Ombudsman wordt gevormd door een onafhankelijke commissie, ondersteund door een secretaris. Als u contact met ons opneemt dan zult u in contact komen met de secretaris. 

 

mr. drs. G.W. van der Brugge - voorzitter ombudscommissie

mr. drs.  G.W. (Gertjan) van der Brugge

Voorzitter Ombudscommissie
Andere functies:
vrijgevestigd adviseur, geassocieerd adviseur

bij enkele adviesbureaus
lid Raad van Commissarissen Rabobank ZVL
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

lid Raad van Toezicht Alpha Scholengroep
lid Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

lid Landelijke Commissie van BFO

lid Geschillencommissie CAO Voortgezet Onderwijs
juridisch adviseur Protestant Regionaal College voor Behandeling Bezwaren en Geschillen in ZLD

mr. Linda Flipse-Blomme - lid ombudscommissie

mr. P.J. (Linda) Flipse-Blomme

Lid Ombudscommissie
Andere functie:
adviseur ABN AMRO

Joost Snelders - lid ombudscommissie

J.H.F.M. (Joost) Snelders

Lid Ombudscommissie

Andere functie:

lid klachtencommissie Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Frans de Reeper - plaatsvervangend lid ombudscommissie

drs. F.C.M. (Frans) de Reeper

Plaatsvervangend lid Ombudscommissie

Andere functies:
voorzitter Stichting Tibet Fonds “Dolma”
directeur De Reeper TM B.V.

Hans Franken - plaatsvervangend lid ombudscommissie

J.F.J. (Hans) Franken

Plaatsvervangend lid Ombudscommissie

Andere functies:

secretaris/penningmeester Stichting De Levende Delta
lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Noord en Midden Zeeland

mr. J.Bosschaart-van Heukelom - Secretaris Ombudscommissie

mr. J. (Johanneke) Bosschaart-van Heukelom

Secretaris Ombudscommissie
 

 

 

 

Rens Klaasse - plaatsvervangend secretaris ombudscommissie

L.M. (Rens) Klaasse

Plaatsvervangend secretaris Ombudscommissie
Andere functie:
adjunct-secretaris Vereniging van Zeeuwse Gemeenten