Wie zijn wij?

De Zeeuwse Ombudsman is onafhankelijk en helpt u als er problemen zijn tussen u en de Zeeuwse gemeenten of de samenwerkingsverbanden van deze gemeenten. Een overzicht van de instellingen waarover u bij ons kunt klagen vindt u hieronder:

Overzicht aangesloten Instellingen

De Zeeuwse Ombudsman wordt ondersteund door de secretaris. Als u contact met ons opneemt dan zult u in contact komen met de secretaris. 

 

mr. drs. G.W. van der Brugge - voorzitter ombudscommissie

mr. drs.  G.W. (Gertjan) van der Brugge

Zeeuwse Ombudsman
Andere functies:

Adviseur, vrijgevestigd en geassocieerd bij enkele adviesbureaus

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank ZVL

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Albero Scholengroep

Lid Klachten-, geschillen- en beroepscommissies Stichting Onderwijsgeschillen

Juridisch adviseur Protestant Classicaal College voor Behandeling Bezwaren en Geschillen

Voorzitter Klachtencommissie Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

mr. C. (Carla) Hoogerland-Veerman

secretaris en substituut Zeeuwse Ombudsman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.M. (Rens) Klaasse

Plaatsvervangend secretaris
Andere functie:
adjunct-secretaris Vereniging van Zeeuwse Gemeenten