Wat kunnen wij?

In contacten tussen de gemeenten en haar burgers gaat er wel eens iets mis. Dat kan vervelende gevolgen hebben. U bent bijvoorbeeld niet correct behandeld door een medewerker of ontvangt geen reactie op een vraag of geen beslissing op uw aanvraag voor een vergunning of een uitkering. De Zeeuwse Ombudsman probeert in zo’n geval snel te bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden. Ook kijkt de ombudsman of u mogelijk uw probleem ergens anders voor moet leggen. U wordt dan doorverwezen naar de juiste instantie.

Als het niet mogelijk is om tot een oplossing te komen dan wordt overgegaan tot formele klachtbehandeling. Eerst wordt het bestuursorgaan waar de klacht over gaat in de gelegenheid gesteld om de klacht te behandelen. Als u het niet eens bent met de uitkomst van deze klachtbehandeling of het duurt te lang, dan kunt u uw klacht aan ons voorleggen. 

De ombudsman onderzoekt uw klacht. Vaak wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Na het onderzoek oordeelt de ombudsman over het gedrag van de gemeente of het samenwerkingsorgaan. De Zeeuwse Ombudsman doet vaak aanbevelingen in haar uiteindelijke rapportage. De gemeente of gemeenschappelijke regeling is niet verplicht om deze op te volgen, maar dat gebeurt over het algemeen wel.

Kunt u kiezen tussen de Zeeuwse Ombudsman en de Nationale ombudsman?

Nee, u kunt uw klacht alleen voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. De Nationale ombudsman zal klachten over de Zeeuwse gemeenten aan ons doorsturen. Een oordeel van de Zeeuwse Ombudsman kan daarna niet meer worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. 

Wat kost klachtbehandeling door de Zeeuwse Ombudsman?

U hoeft niets te betalen voor onze klachtbehandeling. En als het nodig is om voor uw klacht een hoorzitting te houden, dan komen we naar de organisatie waar u klacht over gaat toe, zodat u niet ver hoeft te reizen.