Samenwerking Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de behandeling van klachten over etnisch profileren. De Nationale ombudsman kijkt daarbij naar etnisch profileren in de handhavingspraktijk. Denk hierbij aan handhaving door de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's).

De Nationale ombudsman is erg benieuwd naar ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met etnisch profileren. Zij hebben daarom een meldpunt geopend waarin een digitale vragenlijst is opgenomen. De vragenlijst is voor iedereen bedoeld die in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met etnisch profileren.

Voor meer informatie en de vragenlijst zie de flyer die u via deze link kunt openen.