Werkwijze

U kunt via het klachtenformulier, e-mail brief of telefoon contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk maar uiterlijk na enkele dagen contact met u opnemen. Als u niet bij de goede organisatie bent, dan verwijzen wij u naar de juiste instantie. 

Als het mogelijk is om uw klacht op eenvoudige wijze op te lossen dan proberen wij dat. Als dit niet mogelijk blijkt dan bespreken wij met u de mogelijkheden. Als er overgegaan wordt tot formele klachtbehandeling dan moet eerst de organisatie waarover u klaagt de gelegenheid hebben gehad uw klacht te beoordelen.

Download PDF hoe werkt de Zeeuwse Ombudsman?

Als hieraan voldaan en wij zijn bevoegd, dan onderzoeken wij uw klacht. Een hoorzitting kan deel uitmaken van dit onderzoek.

Download PDF Hoorzitting


Uiteindelijk oordeelt de ombudsman of de organisatie behoorlijk heeft gehandeld. Gekeken wordt of er gehandeld is in overeenstemming met de wet en de behoorlijkheidsnormen. Meer informatie over de behoorlijkheidsnormen vindt u hier. Vaak doet de ombudsman aanbevelingen. Hoewel de organisaties niet verplicht zijn deze op te volgen, gebeurt dit meestal wel. Enkele weken na het uitbrengen van een eindrapport wordt de pers in kennis gesteld van het verschijnen van het rapport. De pers kan een geanonimiseerde versie van het rapport van ons ontvangen.